Gedragsregels bij V.C.S./ voor V.C.S.ers en

bezoekers van ons complex.

Op ons sportcomplex is Nederlands de voertaal !

Ieder lid gedraagt zich correct op ons sportcomplex en bij bezoek aan andere verenigingen.

Ieder lid heeft de correcte sportkleding aan, de goede V.C.S.er (spelend lid) is verplicht een wit shirt, rode  kousen, rood broekje en scheenbeschermers in zijn tas te hebben.

Ieder lid betaalt op tijd zijn contributie, hij is daarvoor zelf verantwoordelijk

Ieder lid is op tijd aanwezig voor wedstrijden en trainingen en is bij verhindering verplicht af te schrijven.

Ieder lid wordt geacht jaarlijks werkzaamheden te verrichten, als dat op enig moment noodzakelijk is.

Ieder lid, die schade veroorzaakt op ons complex, wordt door het bestuur aansprakelijk gesteld voor de aangerichte schade.

Ieder lid heeft het recht zich bij desbetreffende afdelingssecretaris/bestuur te melden in geval van klachten.

Iedere speler dient zich zowel binnen als buiten het veld zich behoorlijk te gedragen en geen onbehoorlijke taal uit te slaan, niet naar de scheidsrechter en ook niet naar de tegenstander.

Voor onze minderjarige leden / bezoeker :

Iedere ouder/verzorger is verplicht er op toe te zien, dat hun zoon/dochter/pupil zich aan bovenstaande regels houdt.

Iedere ouder/verzorger is verplicht er voor te zorgen, dat hun zoon/dochter/pupil op tijd bij de wedstrijden zowel bij thuis- als ook bij uitwedstrijden en trainingen.

Ouders/verzorgers gedragen zich correct langs de lijn, zowel bij wedstrijden als bij trainingen.

Wangedrag kan gevolgen hebben voor het lidmaatschap van uw zoon/dochter/pupil.