Als je niet kunt komen, laat dit dan zo spoedig mogelijk weten. Blijf in ieder geval niet zomaar weg.
-         Kom op de aangegeven tijd op de verzamelplaats of bij de vereniging waar je speelt of laat even weten als je daar wat later aanwezig zal zijn.
-         Blijf bij een toernooi tot na de prijsuitreiking of laat even weten, dat je eerder weggaat.
Zodoende hoeven de leider en de anderen, die wel op tijd zijn, niet te wachten op en zoeken naar spelers, die niet (of veel te laat) komen en hoeven we niet te zoeken naar mensen, die al weg zijn.
Vervoer naar uitwedstrijden en overige activiteiten.
Het is nogal eens een probleem of er voldoende vervoer is voor uitwedstrijden en overige activiteiten.
Vandaar dat het volgende wordt afgesproken :
-         Diegenen, die over een auto beschikken, dienen met de auto te verzamelen bij Kameleon. Natuurlijk kan hier in overleg van afgeweken worden, bijvoorbeeld omdat dit geheel uit de richting zou zijn.
-         Bij het verzamelen kan eventueel overlegd worden welke auto’s rijden, zodat niet altijd dezelfde mensen moeten rijden.
-         Bekend is wie geen auto heeft en kan meerijden met diegenen, die wel over een auto beschikken.
-         Indien iemand wel een auto heeft maar niet kan rijden, dient deze dit door te geven aan de leider of diegene, die een activiteit heeft geörganiseerd. Zoniet, dan loopt de speler de kans dat hij niet kan meerijden.
Accommodatie Erasmus
De accommodatie van Erasmus is te vinden op het adres :
Erasmusweg 1200, 2291 EK Wateringen, telefoon : 070-3213213.
 
Attentie voor jouw waardevolle spullen
Er zijn een aantal waardevolle spullen gestolen tijdens wedstrijden en trainingen. Ga daarom uit van de volgende richtlijnen :
-         Neem zo min mogelijk waardevolle spullen mee naar het voetballen.
-         Trek geen nieuwe dure schoenen en kleren aan als je gaat voetballen.
-         Laat geen waardevolle spullen in je zakken zitten, geef deze af aan je leider of een van je ouders. Ook al gaat de kleedkamerdeur op slot.
-         Dit geldt voor thuis- en uitwedstrijden en trainingen.
-         Laat je presentatiepak van Kameleon niet op de bank in de kleedkamer liggen, maar stop dit in je tas.