Deze pagina is in bewerking, 11-6-2005
 
 
N.W.H. Frauenfelder 
Hildo Kroplaan 21 
2552 XM Den Haag
 
Aan: Familie Vrouwenvelder 
Marnixstraat 21 
2518 PV Den Haag 
 
Den Haag, 7-4-1996 
 
Beste Joop en Karin, 
 
In de hoop dat het waterpokkenvirus intussen op de loop is gegaan, volgt hier — zoals beloofd — interessante informatie over het voorgeslacht van Vrouwenvelder. 
 
1. Zwitserse stamvader. 
 
De vader van Coenraad Vrouwenvelder (1743—1790) is ongetwijfeld Hans Konrad Frauenfelder die in Andelfingen werd gedoopt op 22-11-1707. Als je bij dit doopjaar 51 jaar telt (leeftijd in het Haagse gemeentearchief) dan klopt het sterf jaar 1756 niet, dat zou 1758 moeten zijn. Toch ben ik ervan overtuigd dat we hier de “goede” Hans Konrad hebben. Zoals je weet waren ze vroeger niet zo precies en wetenschappelijk als tegenwoordig, maar er zijn ook in de z.g. “Bevolkerungs verzeichnisse” (BV) duidelijke aanwijzingen. 
 
Toen men in Andelfingen/Adlikon met het opzetten van kerkregisters begon (in 1536) was er nog geen sprake van het per gezin volgen van de mutaties. Dat gaf allerlei onduidelijkheden en naarmate de samenleving groter en ingewikkelder werd kregen de dorpsgeeste de opdracht om naast DTB-gegevens ook een soort “bevolkingsboekhouding” bij te houden. Dat werd door vrijwel iedere registrateur zeer persoonlijk ingevuld. Het was nog lang niet zo, dat b.v. bij vertrek uit de gemeen te, direct aantekening werd gemaakt. Om de doodeenvoudige reden dat geen enkele burger de verplichting had de geestelijke boekhouding met die gegevens te voeden. Ze vonden de verplichting aan de diverse landvoogden al erg genoeg. Dat bete kende in de praktijk, dat de “Pfarrer” eens in de zoveel tijd naging hoe het met zijn kudde gesteld was. 
 
In het geval van Hans Konrad lezen we in 1740 “ongehuwd, 35 jaar, weg”. 
 
Er vallen een paar dingen op: Hans Konrad was in Andelfingen ongehuwd en hij was in 1740 “35 jaar” oud. (11e, hier zien we dus dat ‘ie in 1705 geboren zou kunnen zijn !). Dat is natuur lijk niet zo, maar ‘t kan best dat men altijd het verkeerde geboortejaar als uitgangspunt heeft genomen, en dan “klopt Den Haag”. Het kwam overigens veel voor, dat jongeren zich vaak ouder voordeden om onder het ouderlijk juk vandaan te komen. En bij ouderen zie je vaak het tegenovergestelde, omdat toen ook al iedereen jonger wilde zijn dan hij in werkelijkheid was. Maar dat terzijde. We lezen ook dat Hans Konrad “weg” was. Het jaar van vertrek is niet vermeld en ook niet waarheen hij is vertrokken. Leggen we de ons bekende gegevens ernaast dan zal Hans Konrad omstreeks 1730 Andelfingen hebben verlaten Hij is — volgens het gemeentearchief in Den Bosch - op 7—7-1731 ondertrouwd in Den Bosch en was in dienst bij het regiment van overste Reyt. Die overste heeft in 1730 het commando overgenomen van C. Schmid van Gruneck (Bron Gens Nostra 1987, pag. 265). Om nu precies na te gaan wanneer Hans Konrad de wapenrok aantrok zal ik via Maastricht nadere informatie trachten in te winnen. 
 
2. Verband met Henggarter Frauenfelder 
 
In “Geschichte der Kirchgemeinde Andelfingen” valt op pag. 923 te lezen dat aan het eind van de 17e eeuw (voor 1685) een zekere Hans Konrad Frauenfelder zich in Adlikon vestigde en stamvader werd van een dynastie van schoolmeesters en gemeen tebestuurders. Helaas staat er niet bij waar deze Hans Konrad vandaan komt en wanneer hij was geboren. In die tijd was de naam Frauenfelder nog vooral geconcentreerd in Henggart, al hadden dorpen als Flaach, Dorf en nog een paar ook wel Frauenfelder—faniilies. Maar de naam Hans Konrad was van oudsher een typische Henggartnaam. De kans dat deze Hans Konrad een Henggarter was, is dus Vrij groot. 
Uit een aantekening in het BV blijkt dat Hans Konrad in 1659 20 jaar oud was; dus zeer waarschijnlijk geboren in 1639 !
In Henggart is er een Hans Konrad die werd gedoopt op 12-2-1639, maar een huwelijks— of overlijdensbericht is er niet te vinden. Dat is meestal een aanwijzing dat betrokkene het dorp heeft verlaten. Als je verder de namen van zijn familie vergelijkt met de namen van zijn kinderen in Adlikon is er een “dekkingspercentage” van 75% en dat is erg hoog. Hoewel het geen hard bewijs is, is het zeer waarschijnlijk dat we hier ook de goede Hans Konrad hebben. Er zijn nog wel meer “indirectebewijzen” aan te dragen, maar Voorlopig laat ik het hierbij. Een schema over de Vermoedelijke verwantschap van onze families, zie je op bijlage A. 
 
Verder sluit ik in: 
++ Een deelgenealogie Frauenfelder / Vrouwenvelder (Bijlage B) 
++ Stamreeks Coenraad Vrouwenvelder (Bijlage C) 
 
Succes en groetjes aan 
jullie heerlijke drietal. 
Niek Frauenfelder
 

 

DEELGENEAL FRAUENFELDER/VROUWENVELDER / 7-4-1996 (BIJLAGE B) 

I.     HANS KONRAD FRAUENFELDER, ged. HENGGART 12.2.1639, zn. van FELIX 
FRAUENFELDER en BARBARA SUSSTRUNK tr. A 2.6.1665 ELISABETH 
WASER, ged. ANDELFINGEN 8.2.1646. 
Uit dit huwelijk: 
1. ANNA, ged. ANDELFINGEN 25.11.1666. 
2. HANS JAKOB, ged. ANDELFINGEN 30.8.1668, volgt IIa. 
3. HANS KONRAD, ged. ANDELFINGEN 29.8.1670, volgt lIb. 
4. BENEDIKT, ged. ANDELFINGEN 25.8.1672, volgt lIc.
5. FELIX, ged. ANDELFINGEN 15.3.1674, volgt lId. 
6. ANNA, ged. ANDELFINGEN 30.4.1676. 
7. BARBARA, ged. ANDELFINGEN 5.11.1677. 
8. MAGDALENA, ged. ANDELFINGEN21.12.1680. 
9. HANS, ged. ANDELFINGEN 17.8.1682, volgt IIe
10. ELISABETH, ged. ANDELFINGEN 18.2.1684. 
11. URSULA, ged. ANDELFINGEN 21.11.1686. 
 
Ila.    HANS JAKOB FRAUENFELDER, ged. ANDELFINGEN 30.8.1668, tr. ANDELFINGEN 
22.1.1689 BARBARA MIEER.  
Uit dit huwelijk: 
1. HANS KONRAD, ged. ANDELFINGEN 16.8.1691. 
2. BARBARA, ged. ANDELFINGEN 19.11.1693. 
3. ELISABETH, qed. ANDELFINGEN 20 
4. HANS KONRAD, ged. ANDELFINGEN 27.9.1698. 
5. HANS KONRAD, ged. ANDELFINGEN 24.4.1701. 
6. HANS KONRAD, ged. ANDELFINGEN 30.12.1702, volgt I 
7. ELISABETH, ged. ANDELFINGEN 26.4.1705. 
8. HANS HEINRICH, ged. ANDELFINGEN 25.12.1707. 
 
11b. HANS KONRAD FRAUENFELDER, qed. ANDELFINGEN 29.8.1670, overl. ca. 1719, 
tr. ARDELFINGEN 7.2.1693 VERENA WALTER. 
Uit dit huwelijk: 
1. ELISABETH, ged. ANDELFINGEN 3.12.1693. 
2. VERENA, ged. ANDELFINGEN 21.5.1695. 
3. VERENA, ged, ANDELFINGEN 25.7.1697. 
4. HANS KONRAD, ged. ANDELFINGEN 7.1.1700, volgt I 
5. ANNA, ged. ANDELFINGEN 20.11.1702, 
6. HANS JAKOB, ged. ANDELFINGEN 5.4.1705, volgt Itic. 
7. HANS GEORG, ged. ANDELFINGEN 9.4,1708, ovenl. ca. 1734. 
 
IIc. BENEDIKT FRAUENFELDER, ged. ANDELFINGEN 25.8.1672, tr. ANDELFINGEN 
24.1.1704 ELISABETH PETER. 
Uit dit huwelijk: 
1. ELISABE ged. ANDELFINGEN 12.1.1706. 
2. HANS KONRAD, ged. ANDELFINGEN 22.11.1707, volgt Ilid. 
3. ANNA, ged. ANDELFINGEN 21.4.1709. 
4. HANS JAKOB FRRAUENFELDER, ged. SCHAFFHAUSEN 2.7.1711. 
 
lid. FELIX FRADENFELDER, ged. ANDELFINGEN 15.3.1674, tr.(l) ANDELFINGEN 
31.8.1706 ELISABETH SCHWARZ. 
Uit dit huwelijk: 
1. ELISABETH, ged. ANDELFINGEN 5.4.1707. 
 
FELIX FRÂUENFELDER, tr. 2) ANDELFINGEN 9.2.1711 ELISABErH HONEISEN. Iie. 
 
HANS FRAUENFELDER, ged. ANDELFINGEN 17.8.1682, tr. A 2.1708 BARBARA WASER.
 
 
Uit dit huwelijk: 
1. ELISABETH, ged, ANDELFINGEN 9,12.1708. 
2. ELISABETH ged. ANDELFINGEN 17.11.1711. 
3. HANS KONRAD, qed. ANDELFINGEN 3.6.1713. 
4. BARBARA, ged. ANDELFINGEN 18.6.1715. 
5. HANS ULRICH, ged. ANDELFINGEN 25.3.1717. 
6. JOHANNES, ged. ANDELFINGEN 3.9.1719. 
 
IIIa. HANS KONRAD FRAUENFELDER, ged. ANDELFINGEN 30.12.1702, tr. ANDELFINGEN 
4.2.1721 ANNA HAGENBUCHER, geb. ca. 1696 oven. ADLIKON 19.1.1761. 
Uit dit huwelijk: 
1, BARBARA, ged. ANDELFINGEN 21.9.1721. 
2. KAGDALENA, ged. ANDELFINGEN 12.9.1723. 
3. HANS JAXOB, ged. ANDELFINGEN 18.8.1725. 
4. ANNA, ged. ANDELFINGEN 15.9.1727. 
5. HANS HEINRICH, ged, ANDELFINGEN 22.2.1729. 
6. HANS KONRAD, ged. ANDELFINGEN 29.7.1731. 
7. ELISABETH, ged. ANDELFINGEN 20.12.1733. 
8. ELISABETH, ged. ANDELFINGEN 27.1.1737. 
9. ELIZABETH, ged. ANDELFINGEN 11.8.1739. 
 
IIIb. HANS KONRAD FRAUENFELDER, ged. ANDELFINGEN 7.1.1700,
 SCHULMEISTER/GESCHORENE, ovenl. 1763, tr.(l) ANDELFINGEN 24.11.1722 
SUSANNA MULLER, beqr. ANDELFINGEN 4.1.1737. 
Uit dit huwelijk: 
1. VERENA, ged. ANDELFINGEN 14.11.1723. 
2. HANS KONRAD, ged. ANDELFINGEN 27.1.1726, tr. ANDELFINGEN BARBARA UHLMMt 
3. JAKOB, ged. ANDELFINGEN 14.2.1729. 
4. HANS (JLRICH, ged. ANDELFINGEN 16.7.1730. 
5. HANS JAKOB, ged. ANDELFINGEN 4.1.1737. 
 
HANS KONRAD FRAUENFELDER, tr.(2) ANDELFINGEN 26.3.1737 SUSANNA MEIER geb. ca. 1712. 
HANS KONRAD FRAUENFELDER, tn. (3) AJDELFINGEN 8.7.1738 MAGDALENA MULLER geb. ca. 1712. 
Uit dit huwelijk: 
1. HANS JAXOB, ged. ANDELFINGEN 17.5.1739, volgt IV. 
 
IIIc     HANS JAXOB FRAUENFELDER, geit ANDELFINGEN 5.4.1705, tn. ANDELFINGEN 
17.1.1733 NAGDALENA HUBER, geb. ca. 1708. 
        Uit dit huwelijk: 
1. VERENA, ged. ANDELFINGEN 7.61733. 
2. NAGDALENA, ged. ANDELFINGEN 17.4.1735. 
3. JAKOB, geit ANDELFINGEN 12.6.1738. 
4. ANNA, ged. ANDELFrNGEN 16.2.1740. li 
 
IIId        HANS KONRAD FRAUENFELDER, ged. ANDELFINGEN 22.11.1707, SOLDAT (REG. VAN 
            GRAUBUNDEN), oven. DEN HAAG 16.10.1756, tr. DEN BOSCH 7.7.1731 
            WILHELMINA TRIP, geb. DEN BOSCH ca, 1699, ovenl. DEN HAAG 12.10.1782. 
            Uit dit huwelijk: 
            1. HANS LUTZY, ged. DEN HAAG 6.12.1731. 
            2. ADAM BENEDIKT, ged. DEN HAAG 27.12.1732, ovenl. DEN HAAG 1.2.1781. 
            3. JOHANNES VROUWENVELDER, qed. DEN HAAG 7.3.1734, overl. DEN HAAG 18.5.1735. 
            4. COENRAAD VROUWENVELDER, ged. DEN HAAG 20.11.1735, overl. 28.1.1736. 
            5. CHRISTIAAN VROUWENVELDER, ged. DEN HAAG 13.1.1737, ovenl. DEN HAAG 28.8.1756 
            6. CORJ VROIJWENVELDER ged. DEN HAAG 28.2.1740, oven. DEN HAAG 17.9.1805, tr. DEN HAAG 6.5.1764 MARTIJ                 GROSSEL, geb. DEN HAAG, GRENADIEP, oven. DE HAAG ca. 1783. 
            7. COENRAAD VROUWENVELDER ged. DEN HAAG 13.2.1743, ovenl. DEN HAAG  10.6.1790.
 
IV.    HANS FRAUENFELDER, ged. ANDELFINGEN 17.5.1739, ovenl. 1815, tr. 
Uit dit huwelijk: 
1. JAKOB, geb. ca. 1780, volgt V.
 
V.     JAKOB FRAUENFELDER. geb. ca. 1780, SCHULMEISTER, overl. ca. 1850, tr.
Uit dit huwelijk: 
1. JAKOB, geb. ca. 1823, LEHRER, overl. BODEN-FISCHTAL ca. 1876.