Komt u op deze pagina via een zoekmachine en ziet u geen knoppen aan de linkerzijde, klik dan op deze link www.vrouwenvelder.org
  Stamboom Familie Vrouwenvelder

 Wolfgang Frauenfelder (1565) 1.Felix Frauenfelder (1585) 2.1Hans Conrad Frauenfelder (1639) 3a1Benedikt Frauenfelder (1672) 4aa1H.C. Vrouwenvelder (1707) 5aaa1C. Vrouwenvelder (1743) 6aaaa7M.C. Vrouwenvelder (1775) 7aaaag1M.C. Vrouwenvelder (1815) 8aaaaga12Willem Frederik Vrouwenvelder (1868) 9aaaagal15     10AAAAGALO1    Willem Hendrik jan Jozef Vrouwenvelder (1921) 11aaaagaloa1Hendrikus Johannes Maria Vrouwenvelder (1923) 11aaaagaloa2Johanna Margaretha Maria Vrouwenvelder (1925) 11aaaagaloa3Antonia Johanna Maria Justia Vrouwenvelder (1926)Wilhelmina Elisabeth Maria Vrouwenvelder (1928) 11aaaagaloa5Antonius Johannes Damascus Vrouwenvelder  (1929) 11aaaagaloa6Marinus Wilhelmus Hyginus Vrouwenvelder (1932) 11aaaagaloa7Hendrika Maria Vrouwenvelder (1933) 11aaaagaloa8Agnes Wilhelmina Maria Vrouwenvelder (1935) 11aaaagaloa9Otto Johannes Nironymus Vrouwenvelder (1937) 11aaaagaloa10Henriette Bernardina Maria Vrouwenvelder (1944) 11aaaagaloa11

  Willem Coenraad Abraham Vrouwenvelder

Geboren te 's-Gravenhage op 23 september 1895 om 01:00 uur. Geboorteakte nr. 3902
Overleden, oud 78 jaar, te Leiderdorp op 20 december 1973.
Hij was van beroep agent van politie Rechercheur (en posthuum onderscheiden).
Zoon van gezin 9AAAAGAL15.
 
Hij was getrouwd te Hellendoorn Ov op 27 oktober 1920 met Akte nr. 79
 
Hendrika van der Vegt
Geboren te Hellendoorn op 20 juni 1895 om 14:00 uur.
Overleden, oud 94 jaar, te Zoeterwoude op 8 februari 1990.
Begraven op 13 februari 1990 om 11:45 uur op het R.K.
gedeelte van de begraafplaats "Rhijnhof" te Leiden.
Dochter van Hendrik Jan van der Vegt en Johanna Antonia Hoekjan.
 
Uit dit huwelijk :
 
1.     Willem Hendrik Jan Jozef Vrouwenvelder
Geboren te Leiden op 8 augustus 1921.
Zie verder gezin 11AAAAGALOA1.
 
2.     Hendrikus Johannes Maria Vrouwenvelder
Geboren te Leiden op 1 juli 1923.
Zie verder gezin 11AAAAGALOA2.
 
3.    Johanna Margaretha Maria Vrouwenvelder
Geboren te Leiden op 3 januari 1925.
Overleden, oud 26 jaar, te Leiden op 26 mei 1951.
Zij was ongehuwd.
 
4.     Antonia Johanna Maria Justia Vrouwenvelder
Geboren te Leiden op 12 april 1926.
Overleden,oud 24 jaar, te Leiden op 17 oktober 1950.
Zij was ongehuwd.
 
5.    Wilhelmina Elisabeth Maria Vrouwenvelder
Geboren te Leiden op 5 februari 1928.
Zie verder gezin 11AAAAGALOA5.
 
6.    Antonius Johannes Damascus Vrouwenvelder
Geboren te Leiden op 11 december 1929.
Zie verder gezin 11AAAAGALOA6.
 
7.     Marinus Wilhelmus Hyginus Vrouwenvelder
Geboren te Leiden p 11 januari 1932.
Zie verder gezin 11AAAAGALOA7.
 
8.    Hendrika Maria Vrouwenvelder
Geboren te Leiden op 8 december 1933.
Zie verder gezin 11AAAAGALOA8.
 
9.    Agnes Wilhelmina Maria Vrouwenvelder
Geboren te Leiden op 24 oktober 1935.
Zie verder gezin 11AAAAGALOA9.
 
10.    Otto Johannes Nironymus Vrouwenvelder
Geboren te Leiden op 20 juni 1937.
Zie verder gezin 11AAAAGALOA10.
 
11.    Henriëtte Bernadina Maria Vrouwenvelder
Geboren te Leiden op 25 april 1944.
Zie verder gezin 11AAAAGALOA11.
 
 
Geboorte akte, Hendrika van der Vegt (1895)
Nommer 107 (honderd zeven) [28],
Op heden  één en twintigsten Juni
achttienhonderd vijf en negentig verscheen voor ons Adrianus
Johannes Ninaber burgemeester
Ambtenaar van den Burgelijken Stand der Gemeente Hellendoorn
Hendrik Jan van der Vegt
oud Zeven en veertig jaren landbouwer wonende te
Hellendoorn geadsisteerd met twee getuigen de eerste genaamd
Antonie Schuttevaar oud zeven & vijftig
jaren landbouwer wonende te Hellendoor en de
tweede Hendrikus Bartels oud veertig
jaren landbouwer wonende te Hellendoorn welke
ons heeft verklaart dat Zijn echtgenoote
Johanna Antonia Hoekjan
Zonder beroep aldaar wonende
op den twintigsten dezer
maand is bevallen van een kind van het vrouwelijk
geslacht aan het welke de voornaaam is gegeven van
-----Hendrika------
Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt, die na gedane
voorlezing is getekend door ons den aangever en de getuigen.
 
Trouwboekje van: Vrouwenvelder & van der Vegt
 
Trouwboekje: Kinderen uit dit huwelijk
 
Bewijs van overlijden van: Willem Coenraad Abrahan Vrouwenvelder
 
 
 
 
Volgens de wet op de privacy heeft u het recht te eisen uit deze gegevensbank te worden verwijderd. Als u opmerkingen heeft of als u wenst te worden verwijderd, neem dan contact op met de eigenaar van deze gegevensbank.