Komt u op deze pagina via een zoekmachine en ziet u geen knoppen aan de linkerzijde, klik dan op deze link www.vrouwenvelder.org
  Stamboom Familie Vrouwenvelder

 Wolfgang Frauenfelder  (1565) 1.Felix Frauenfelder (1585) 2.1Hans Conrad Frauenfelder  (1639) 3a1Benedikt Frauenfelder (1672) 4aa1H.C. Vrouwenvelder (1707) 5aaa1Conrad Vrouwenvelder (1743) 6aaaa7    7AAAAG1      Marcus Coenraad Vrouwenvelder (1797)Hendrik Frederik Vrouwenvelder (1798)Willem Frederik Vrouwenvelder (1799)Coenraad Hendrik Vrouwenvelder (1800)Coenraad Vrouwenvelder (1802)Willem Frederik Vrouwenvelder  (1804) Joanna Maria Vrouwenvelder (1806) 8aaaaga7Cornelis Hermanus Vrouwenvelder (1808) 8aaaaga8Elisabeth Vrouwenvelder  (1811) 8aaaaga9Catharina Frauwenvelder  (1812) 8aaaaga10Anna Vrouwenvelder (1814)Marcus Coenraad Vrouwenvelder (1815) 8aaaaga12 Anthonia Vrouwenvelder  (1817) 8aaaaga13Wilhelmus Frederik Vrouwenvelder (1819) 8aaaaga14Johanna Theodora Frauwenvelder (1821)  8aaaaga15Johannes Theodorus Vrouwenvelder (1823) 8aaaaga16Een ongenaamd kind (1826)Helena Clasina Elisabeth Vrouwenvelder (1828) 8aaaaga18

  Marcus Coenraad  Vrouwenvelder

Geboren te 's-Gravenhage op 30 april 1775 om ..:.. uur.
Gedoopt in de Hoogduitse kerk, getuigen Maria Kraan en Maria Brochet
Overleden, oud 69 jaar, te 's-Gravenhage op 6 juni 1844 om 12:00 uur.  Overlijdingsakte nr. 841
Hij was van beroep timmerman.
Zoon van gezin 6AAAA7.
 
Hij was (1) getrouwd te 's-Gravenhage op 25 december 1796 met
 
Maria Wegmans
Geboren te 's-Gravenhage op 29 juli 1767 ? om ..:.. uur.
Overleden, oud 49 (46) jaar, te 's-Gravenhage op 15 november 1816 om 16:00 uur.  Akte
Verlaten huisvrouw zie akte van overlijden.
Dochter van Hendrik Wegmans en Maria Broekman.
 
Uit dit huwelijk :
 
1.    Marcus Coenraad Vrouwenvelder
Geboren te 's-Gravenhage op 21 juni 1797 om ..:.. uur.
Overleden, oud 7 weken, te 's-Gravenhage op 10 augustus 1797 om ..:.. uur.
 
2.    Hendrik Frederik Vrouwenvelder
Geboren te 's-Gravenhage op 2 mei 1798 om ..:.. uur.
Overleden, ..
 
3.   Willem Frederik Vrouwenvelder
Geboren te 's-Gravenhage op 6 mei 1799 om ..:.. uur.
Overleden, oud 4 weken, te 's-Gravenhage op 10 juni 1799 om ..:.. uur.
 
4.   Coenraad Hendrik Vrouwenvelder
Geboren te 's-Gravenhage op 29 juli 1800 om ..:.. uur.
Overleden, oud 1 jaar, te 's-Gravenhage op 6 januari 1802 om ..:.. uur.
 
5.   Coenraad Vrouwenvelder
Geboren te 's-Gravenhage op 29 oktober 1802 om ..:.. uur.
Overleden, oud 5 maanden, te 's-Gravenhage op 9 april 1803 om ..:.. uur.
 
6.   Willem Frederik Vrouwenvelder
Geboren te 's-Gravenhage op 23 april 1804 om ..:.. uur.
Overleden, oud 5 maanden, te 's-Gravenhage op 29 december 1804 om ..:.. uur.
 
Marcus Coenraad Vrouwenvelder  (Zie boven)
met 
Theodora Neuring
 
Uit dit samenzijn :
 
7.   Joanna Maria Vrouwenvelder
Geboren te 's-Gravenhage op 27 augustus 1806  om ..:.. uur.
Zie verder gezin 8AAAAGA7.
 
8.    Cornelis Hermanus Vrouwenvelder
Geboren te 's-Gravenhage op 16 mei 1808 om ..:.. uur.
Zie verder gezin 8AAAAGA8.
 
9.   Elisabeth Vrouwenvelder
Geboren te 's-Gravenhage op 17 maart 1811 om ..:.. uur.
Zie verder gezin 8AAAAGA9.
 
10.   Catharina Frauwenvelder
Geboren te 's-Gravenhage op 10 december 1812 om 06:00 uur.  Geboorteakte nr. ...
Zie verder gezin 8AAAAGA10.
 
11.     Anna Vrouwenvelder
Geboren te 's-Gravenhage op 5 juni 1814 om 22:00 uur.  Geboorteakte nr. ...
Overleden, oud 2 maanden, te 's-Gravenhage op 17 augustus 1814 om 19:00 uur.  Akte
Onechte dochter.
 
12.    Markus Coenraad Vrouwenvelder
Geboren te 's-Gravenhage op 23 juli 1815 om 18:00 uur. Geboorteakte nr. ...
Onechte zoon
Zie verder gezin 8AAAAGA12.
 
 
Marcus Coenraad Vrouwenvelder (Zie ook boven aan de pagina)
 
Hij was (2) getrouwd te 's-Gravenhage op 27 december 1816 met 
 
Dorothea (Theodora) Neuring
Geboren te 's-Gravenhage op 21 december 1781 om ..:.. uur.
Overleden, oud 68 jaar, te 's-Gravenhage op 14 september 1849 om 19:00 uur.  Akte nr. 2448
Dochter van Hermanus Neuring en Elisabeth de Vries.
 
Uit dit huwelijk:
 
13.    Anthonia Vrouwenvelder
Geboren te 's-Gravenhage op 30 april 1817 om 01:00 uur. Geboorteakte blz. 111
Zie verder gezin 8AAAAGA13.
 
14.     Wilhelmus Frederik Vrouwenvelder
Geboren te 's-Gravenhage op 29 september 1819 om 02:00 uur.  Geboorteakte nr. 1157
Zie verder gezin 8AAAAGA14.
 
15.    Johanna Theodora Frauwenvelder
Geboren te 's-Gravenhage op 3 juni 1821 om 20:00 uur.  Geboorteakte nr. 778
Zie verder gezin 8AAAAGA15.
 
16.    Johannes Theodorus Vrouwenvelder
Geboren te 's-Gravenhage op 29 november 1823 om 21:00 uur.  Geboorteakte nr. 1578
Zie verder gezin 8AAAAGA16.
 
17.   Een ongenaamd kind
Overleden, oud 1 dag, te 's-Gravenhage op 31 oktober 1826 om 08:00 uur.  Overlijdingsakte nr. 1222
 
18.   Helena Clasina Elisabeth Vrouwenvelder
Geboren te 's-Gravenhage op 22 juli 1828 om 14:00 uur.  Geboorteakte Nr. 1121
Zie verder gezin 8AAAAGA18.
 
 
Aangaande de Hoogduits-Gereformeerde Gemeente het volgende.
De diensten en leerstelling dezer gemeente waren nagenoeg gelijk aan die van de Nederduits Hervormde Gemeente, al werden de diensten gehouden in de duitse taal, De Hoogduitse predikant woonde alle consistoriale en classicale vergaderingen van zijn ambts-broeder der Nederduits Hervormde Gemeente bij. Sinds 1625 of '26 werden de diensten gehouden in de kapel van het voormalig Sacraments gasthuis in het Noordeinde, alwaar ook de diensten van de Engelse kerk werden gehouden. voor nadere gegevens:
 
"beschrijving van 's-Gravenhage"door Mr. Jacob de Riemer, en "Kerkelijk 's-Gravenhage in vroeger eeuw". Zie gemeente archief 's-Gravenhage.
Wellicht is ook nog een en ander vermeld in het werk van Bachiene "Kerkelijk Geographie", deel II, blz. 131.
Volgens de wet op de privacy heeft u het recht te eisen uit deze gegevensbank te worden verwijderd. Als u opmerkingen heeft of als u wenst te worden verwijderd, neem dan contact op met de eigenaar van deze gegevensbank.

Coenraad Vrouwenvelder was aangever van David Buulder