Komt u op deze pagina via een zoekmachine en ziet u geen knoppen aan de linkerzijde, klik dan op deze link www.vrouwenvelder.org

Welkom op mijn homepage Genealogie

Op deze pagina vindt u de resultaten van mijn onderzoek naar mijn voorouders. In ieder geval het resultaat tot nu toe, want het onderzoek gaat nog steeds door en er komen regelmatig nieuwe gegevens bij, maar een ieder die daar belangstelling voor heeft kan alvast een kijkje nemen.

Wie kan mij helpen met deze oude familie foto's te herkennen 

Het is gebleken dat de zoeksleutel op Genealogie "Pico" niet alle pagina zoekt daar er een beperking is op 250 pagina's en er zijn ruim 350 pagina's. Aan dit probleem wordt gewerkt. Mocht u uw zoek opdracht niet lukken E-mail naar Joop. Zie ook de index

Zoeken  Picosearch werkt net als een gewone internet zoekmachine, maar geeft alleen resultaten weer op de website van de familie Vrouwenvelder.
Type een naam in (naam, plaatsnaam of beroep) en klik op "Zoeken".

www.familienaam.nl

Allereerst blijkt het veel tijd te kosten om de gegevens naar deze internet-site over te brengen. Er wordt slechts zo nu en dan aandacht aan besteed want bezig zijn is weliswaar goed maar het moet niet ontaarden in werken. De site blijft echter voortdurend in ontwikkeling.

Natuurlijk houd ik me aanbevolen voor op- en/of aanmerkingen, verbeteringen en/of aanvullingen.
Hiervoor kunt u mij mailen.


http://www.stadtarchiv-schaffhausen.ch/schaffhausen-geschichte/genealogie/Register/Harder_3/Frauenfelder.jpg

 
Genealogische gegevens zijn per definitie nooit volledig en nooit af, daarom staat de samensteller open voor aanvullingen, verbeteringen en opmerkingen.

De gegevens in dit tekstbestand zijn bedoeld voor persoonlijk gebruik om tot een uitwisseling van gegevens te komen bij eventuele gezamenlijke voorouders.

Onder geen beding mogen gegevens uit dit tekstbestand worden verveelvuldigd of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of welke andere wijze dan ook zonder nadrukkelijke schriftelijke toestemming van de samensteller. Ook verdere verspreiding via een CD-rom, via een BBS of via Internet is zonder een schriftelijke toestemming van de samensteller niet toegestaan.

Bij publicatie van een eigen genealogische uitgave mag gebruik worden gemaakt van gegevens uit dit tekstbestand, echter dit dient te geschieden met volledige bronvermelding.


 
 
 
HAEGSCHE DINGEN TOEN
Haagsche Courant zaterdag 20 februari 1999 
De Zwitserse connectie van de Frauenfelders
Klik hier voor tekst

brief

Wie was Coenraad Vrouwenvelder? door N.W.H. Frauenfelder 
 
Die geschlechter von Andelfingen  
1. Wechsel der Geschlechter im Laufe der Jahrhunderte

   

Titel u historischer Teil der Einleitung van Dr.Heilig sind ganz irreführend

ausgefallen. (Maastricht Jan. 1931) J.Blonden

nummer 142(0/6)  

 

Volgens de wet op de privacy heeft u het recht te eisen uit deze gegevens te worden verwijderd. Als u opmerkingen heeft of als u wenst te worden verwijderd, neem dan contact op met de eigenaar van deze gegevens.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inhoud

. Kely

http://home.worldonline.nl/~t769203/kwstmbz.htm

http://www.de-wit.net/bronnen/tel1915/index.htm

 overleden ouder of schoonouder voorkomen.

PICO BUITEN dienst
PicoSearch